Logo Belvedere foto
Home . Colofon english  colofon  disclaimer sitemap  print
Redactioneel 

In december 2009 is het beheer van deze website overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Deze website stelt informatie en kennis over Belvedere en Belvedereprojecten beschikbaar voor geïnteresseerden, zoals ambtenaren, cultuurhistorici, ontwerpers, adviseurs, betrokken burgers en verantwoordelijke bestuurders.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u melden via de pagina contact

Colofon

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Projectbureau Belvedere.

Tekstbijdragen:

  • medewerkers Projectbureau Belvedere
  • Hans Bleumink, Bureau Overland, Boxtel (diverse projecten en RO dossiers)
  • Anne Luijten Fieldtrip.nl (diverse projecten en RO dossiers)
  • Chiara Soldati, Bureau Schrijfbedrijf, soldati@planet.nl, Utrecht (diverse projecten)
  • Gaston Remmers, Bureau Buitenkans, gremmers@xs4all.nl, Amsterdam (Belvederekompas)

Beeldverantwoording bannerfoto's:

Ontwerp en technische realisatie:
Schuttelaar & Partners

Utrecht, december 2009

Home . Colofon

Redactioneel 

In december 2009 is het beheer van deze website overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Deze website stelt informatie en kennis over Belvedere en Belvedereprojecten beschikbaar voor geïnteresseerden, zoals ambtenaren, cultuurhistorici, ontwerpers, adviseurs, betrokken burgers en verantwoordelijke bestuurders.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u melden via de pagina contact

Colofon

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Projectbureau Belvedere.

Tekstbijdragen:

  • medewerkers Projectbureau Belvedere
  • Hans Bleumink, Bureau Overland, Boxtel (diverse projecten en RO dossiers)
  • Anne Luijten Fieldtrip.nl (diverse projecten en RO dossiers)
  • Chiara Soldati, Bureau Schrijfbedrijf, soldati@planet.nl, Utrecht (diverse projecten)
  • Gaston Remmers, Bureau Buitenkans, gremmers@xs4all.nl, Amsterdam (Belvederekompas)

Beeldverantwoording bannerfoto's:

Ontwerp en technische realisatie:
Schuttelaar & Partners

Utrecht, december 2009