Logo Belvedere foto
Home . Disclaimer english  colofon  disclaimer sitemap  print
Disclaimer

Organisatie en medewerkers van Belvedere verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.

De organisatie en medewerkers van Belvedere aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie op deze site. Inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Projectbureau Belvedere worden gewijzigd.

Zonder bronvermelding is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit te kopieren of over te nemen. U dient te vermelden dat de meest actuele informatie te vinden is op www.belvedere.nu. Auteursrechten op afbeeldingen op deze website zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Projectbureau Belvedere of aan haar licentiegevers. 

In december 2009 is het beheer van deze website overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Utrecht, december 2009
Home . Disclaimer

Disclaimer

Organisatie en medewerkers van Belvedere verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.

De organisatie en medewerkers van Belvedere aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie op deze site. Inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Projectbureau Belvedere worden gewijzigd.

Zonder bronvermelding is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit te kopieren of over te nemen. U dient te vermelden dat de meest actuele informatie te vinden is op www.belvedere.nu. Auteursrechten op afbeeldingen op deze website zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Projectbureau Belvedere of aan haar licentiegevers. 

In december 2009 is het beheer van deze website overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Utrecht, december 2009