Belvedere Logo foto
sitemap  print
Het nationaal project ’Nieuwe Hollandse Waterlinie’
afbeelding: logo Hollandse WaterlinieHet rijk lanceerde de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in 1999 als Nationaal Project van het Belvederebeleid. Het is een voorbeeldproject van de wijze waarop cultuurhistorie kan doorwerken in de ruimtelijke inrichting. Deze impuls voor de Waterlinie was nodig vanwege, enerzijds de complexe bestuurlijke opgave van samenwerking tussen 5 departementen, 5 provincies, 26 gemeenten en 3 waterschappen en anderzijds vanwege de complexe ruimtelijke opgave. Het post-militaire Waterlinielandschap is immers een groene ’megasingel’ met een bijzondere identiteit aan oostkant van de Randstad. 

Behoud door ontwikkeling
Het is de bedoeling dat de (financiële) opbrengsten uit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benut worden om het Waterliniegebied te versterken. Om de Waterlinie tot een beleefbare en herkenbare ruimtelijke eenheid te maken, zullen eigentijdse functies van recreatie, waterbeheer, landbouw en natuur aan de Waterlinie worden toegevoegd. Ook zullen zoveel mogelijk forten worden geëxploiteerd en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. In 2008 zijn door de Liniepartners 150 prioriteitsprojecten geformuleerd, die de komende jaren gerealiseerd zullen worden. De uitvoering is momenteel in volle gang. Het project gaat door tot 2020.

Diverse NHW projecten zijn onder ’voorbeeldprojecten’ op deze site te raadplegen in de zoekfunctie. (Door onder het kopje cultuurhistorie het vakje NHW aan te vinken zijn de NHW projecten uit te selecteren.) 

Uitgebreide informatie vindt u ook op de website van het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en op de website van de RCE.

geplaatst op 1 december 2009

terug

Home . .

Het nationaal project ’Nieuwe Hollandse Waterlinie’
afbeelding: logo Hollandse WaterlinieHet rijk lanceerde de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in 1999 als Nationaal Project van het Belvederebeleid. Het is een voorbeeldproject van de wijze waarop cultuurhistorie kan doorwerken in de ruimtelijke inrichting. Deze impuls voor de Waterlinie was nodig vanwege, enerzijds de complexe bestuurlijke opgave van samenwerking tussen 5 departementen, 5 provincies, 26 gemeenten en 3 waterschappen en anderzijds vanwege de complexe ruimtelijke opgave. Het post-militaire Waterlinielandschap is immers een groene ’megasingel’ met een bijzondere identiteit aan oostkant van de Randstad. 

Behoud door ontwikkeling
Het is de bedoeling dat de (financiële) opbrengsten uit nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benut worden om het Waterliniegebied te versterken. Om de Waterlinie tot een beleefbare en herkenbare ruimtelijke eenheid te maken, zullen eigentijdse functies van recreatie, waterbeheer, landbouw en natuur aan de Waterlinie worden toegevoegd. Ook zullen zoveel mogelijk forten worden geëxploiteerd en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. In 2008 zijn door de Liniepartners 150 prioriteitsprojecten geformuleerd, die de komende jaren gerealiseerd zullen worden. De uitvoering is momenteel in volle gang. Het project gaat door tot 2020.

Diverse NHW projecten zijn onder ’voorbeeldprojecten’ op deze site te raadplegen in de zoekfunctie. (Door onder het kopje cultuurhistorie het vakje NHW aan te vinken zijn de NHW projecten uit te selecteren.) 

Uitgebreide informatie vindt u ook op de website van het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en op de website van de RCE.

geplaatst op 1 december 2009

terug