Belvedere Logo foto
sitemap  print
Nota Belvedere
afbeelding: voorkant Nota BelvedereHet Belvedere-denken is in 1999 geformuleerd in de Nota Belvedere, maar heeft vooral in de praktijk zijn verdere uitwerking gekregen. Belvedere was rijksbeleid van de ministeries OCW, VROM, LNV en V&W lopend van 1999 t/m eind 2009 dat beoogt om de cultuurhistorie meer richtinggevend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hun streven om cultuurhistorie meer te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in de Nota Belvedere. Deze nota is in november 1999 in de Tweede Kamer goedgekeurd.

Behoud door ontwikkeling
Met de nota Belvedere pleiten de vier ministeries voor een respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Niet door een veto uit te spreken over veranderingen, ook niet door het verleden onder te schoffelen, maar door te zoeken naar wederzijds profijt. De strategie die hierbij past is die van behoud door ontwikkeling. In deze nieuwe ontwikkelingsgerichte strategie vormt de cultuurhistorie uitgangspunt voor ruimtelijke planvormingsprocessen. Met een tweeledig doel: verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.

Downloaden Nota Belvedere
De Nota Belvedere bestaat uit twee delen: de nota met de beleidsuitgangspunten en een bijlage met gebiedsbeschrijvingen. Ook is de nota in een Engelse vertaling verschenen. De digitale nota Belvedere is te downloaden via de bibliotheek/publicaties Belvedere. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de InfoDesk van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed.

geplaatst op 1 december 2009

terug

Home . .

Nota Belvedere
afbeelding: voorkant Nota BelvedereHet Belvedere-denken is in 1999 geformuleerd in de Nota Belvedere, maar heeft vooral in de praktijk zijn verdere uitwerking gekregen. Belvedere was rijksbeleid van de ministeries OCW, VROM, LNV en V&W lopend van 1999 t/m eind 2009 dat beoogt om de cultuurhistorie meer richtinggevend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hun streven om cultuurhistorie meer te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in de Nota Belvedere. Deze nota is in november 1999 in de Tweede Kamer goedgekeurd.

Behoud door ontwikkeling
Met de nota Belvedere pleiten de vier ministeries voor een respectvolle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Niet door een veto uit te spreken over veranderingen, ook niet door het verleden onder te schoffelen, maar door te zoeken naar wederzijds profijt. De strategie die hierbij past is die van behoud door ontwikkeling. In deze nieuwe ontwikkelingsgerichte strategie vormt de cultuurhistorie uitgangspunt voor ruimtelijke planvormingsprocessen. Met een tweeledig doel: verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.

Downloaden Nota Belvedere
De Nota Belvedere bestaat uit twee delen: de nota met de beleidsuitgangspunten en een bijlage met gebiedsbeschrijvingen. Ook is de nota in een Engelse vertaling verschenen. De digitale nota Belvedere is te downloaden via de bibliotheek/publicaties Belvedere. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de InfoDesk van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed.

geplaatst op 1 december 2009

terug