Belvedere Logo foto
sitemap  print
Belvedere Nieuws

Belvedere Nieuws is gedurende de looptijd van Belvedere gemiddeld 4 keer per jaar in gedrukte vorm verschenen. De nieuwsbrieven zijn hieronder in PDF-formaat te downloaden en geven een goed overzicht over ontwikkelingen rond cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting gedurende de periode dat projectbureau Belvedere actief is geweest.

Voor het openen van PDF-bestanden is Acrobat Reader nodig. U kunt dit programma gratis downloaden via adobe.nl.

NEXT_Belvedere; de laatste nieuwsbrief
Een terugblik op de verworvenheden van Belvedere en een vooruitblik naar hoe en door wie er met het gedachtegoed wordt voortgegaan.
PDF-document Next_Belvedere; de laatste nieuwsbrief.pdf (9621 kb)

afbeelding
What and Who is next? 
Precies tien jaar geleden werd de Nota Belvedere gepresenteerd. Een beleidsinstrument om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd het erfgoed daarin te behouden: behoud door ontwikkeling. Tien jaar en 34 nieuwsbrieven later presenteert projectbureau Belvedere de laatste nieuwsbrief: een terugblik op de verworvenheden van Belvedere en een vooruitblik naar hoe en door wie er met het gedachtegoed wordt voortgegaan.

Lees in NEXT_Belvedere over:

 • Cultuurhistorie;  
 • Herbestemming;  
 • Water;  
 • Mensenwerk;  
 • Landschap en natuur;
 • Internationaal;
 • Ontwerp;  
 • Gebiedsontwikkeling;  
 • Infrastructuur;  
 • Recreatie en toerisme;
 • Stedelijk gebied;  
 • De lerende mens;  


1030: Got error 28 from storage engine