Belvedere Logo foto
sitemap  print
Ik wil een Belvedere project opzetten. Hoe begin ik?

Het is belangrijk vooraf goed na te denken over de strategie. Dit geldt voor de planvorming- en de uitvoeringsfase. Vragen die u zichzelf daarbij kunt stellen:

  • wat is mijn (cultuurhistorische en/of ruimtelijke) probleem?
  • wat wil ik bereiken?
  • wie heb ik daarvoor nodig (bestuurder, marktpartij, bewoners)?
  • wat heb ik daarvoor nodig?
  • welke stappen moet ik zetten?
Het Belvedere Kompas
Het ontwikkelen van een heldere strategie zorgt voor een soepele planvorming en later een soepelere uitvoering. In het Belvedere Kompas vindt u een uitgewerkte opzet van een dergelijke strategie. U kunt het Kompas ook gebruiken als checklist voor alle noodzakelijke stappen. Daarnaast is het zinvol het Kompas van het project planvorming tot de uitvoering te gebruiken. In feite kent iedere fase dezelfde vragen. Het helpt u op het goede spoor te blijven.

Digitale Handleiding Belvedere & Financiering
Naast het Kompas kan u de Digitale handleiding Belvedere & Financiering gebruiken om uw cultuurhistorische opgave vanuit het perspectief van de financieel-economische waarde te benaderen. Centrale vraag is hoe deze waarde kan worden ontsloten en kan worden vertaald in een financi√ęle opbrengst die behoud (door ontwikkeling) mogelijk maakt.

Subsidieregeling Belvedere
Van 2000 tot eind 2009 is de subsidieregeling Belvedere ten uitvoer gebracht. De Belvedere subsidieregeling is in oktober 2009 voor het laatst uitgevoerd.

Vragen over Belvedere
Eind 2009 wordt projectbureau Belvedere opgeheven. Met vragen over Belvedere kunt u terecht bij de InfoDesk van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE). De InfoDesk van de RCE is te bereiken via onderstaande gegevens.

InfoDesk Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed:
T   033 - 42 17 456
E   info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl

Relevante handleidingen en/of publicaties die kunnen helpen bij het opzetten van een Belvedere project:


Home . Project opzetten

Ik wil een Belvedere project opzetten. Hoe begin ik?

Het is belangrijk vooraf goed na te denken over de strategie. Dit geldt voor de planvorming- en de uitvoeringsfase. Vragen die u zichzelf daarbij kunt stellen:

  • wat is mijn (cultuurhistorische en/of ruimtelijke) probleem?
  • wat wil ik bereiken?
  • wie heb ik daarvoor nodig (bestuurder, marktpartij, bewoners)?
  • wat heb ik daarvoor nodig?
  • welke stappen moet ik zetten?
Het Belvedere Kompas
Het ontwikkelen van een heldere strategie zorgt voor een soepele planvorming en later een soepelere uitvoering. In het Belvedere Kompas vindt u een uitgewerkte opzet van een dergelijke strategie. U kunt het Kompas ook gebruiken als checklist voor alle noodzakelijke stappen. Daarnaast is het zinvol het Kompas van het project planvorming tot de uitvoering te gebruiken. In feite kent iedere fase dezelfde vragen. Het helpt u op het goede spoor te blijven.

Digitale Handleiding Belvedere & Financiering
Naast het Kompas kan u de Digitale handleiding Belvedere & Financiering gebruiken om uw cultuurhistorische opgave vanuit het perspectief van de financieel-economische waarde te benaderen. Centrale vraag is hoe deze waarde kan worden ontsloten en kan worden vertaald in een financiŽle opbrengst die behoud (door ontwikkeling) mogelijk maakt.

Subsidieregeling Belvedere
Van 2000 tot eind 2009 is de subsidieregeling Belvedere ten uitvoer gebracht. De Belvedere subsidieregeling is in oktober 2009 voor het laatst uitgevoerd.

Vragen over Belvedere
Eind 2009 wordt projectbureau Belvedere opgeheven. Met vragen over Belvedere kunt u terecht bij de InfoDesk van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE). De InfoDesk van de RCE is te bereiken via onderstaande gegevens.

InfoDesk Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed:
T   033 - 42 17 456
E   info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl

Relevante handleidingen en/of publicaties die kunnen helpen bij het opzetten van een Belvedere project: