Belvedere Logo foto
sitemap  print
Voorbeeldprojecten

Belvedere heeft sinds 2000 voorbeeldige initiatieven op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling gesubsidieerd. In totaal hebben rond de 425 projecten Belvederesubsidie ontvangen. Hierdoor heeft Belvedere vorm gekregen door projecten in de praktijk.

De projectenbank bevat projecten die in de periode 2000 tot en met 2009 Belvederesubsidie hebben ontvangen. De meeste zijn afgerond, sommigen lopen nog. Ook projecten zonder Belvederesubsidie zijn opgenomen, indien zij een herkenbaar Belvederekarakter hebben. 

Veel informatie over projecten is ook terug te vinden in het onderdeel Publicaties Belvedere op deze website.

Zoeken in de projectenbank:
U kunt zoeken op 'zoekwoord', op 1 of meerdere thema's of op provincie. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Door meerdere items tegelijk te selecteren en te combineren vindt u alleen de projecten die alle geselecteerde kenmerken bevatten. Daarmee filtert u dus de hoeveelheid zoekresultaten.

Zoekwoord:

Landelijk
Nationale landschappen
Natuurontwikkeling
Reconstructie intensieve veehouderij
Herbestemming agrarische gebouwen en erven
Dorpsontwikkeling
Bouwen in het buitengebied
Schaalvergroting land- en tuinbouw

Stedelijk
Stadsinbreiding
Herstructurering 20e eeuwse wijken
Openbare ruimte
Herontwikkeling historische gebouwen en complexen
Stedelijke uitbreiding
Park en tuin

Water
Ruimte voor de rivier
Waterberging
Water in stad en dorp

Resultaat
Audiovisuele productie
Onderzoek
Publicatie
Manifestatie
Ruimtelijk plan of ontwerp

Overig
Burgerparticipatie/-initiatief
Infrastructuur
Welstand
Recreatie
Instrumentenontwikkeling
Kunst
Provincie:
Selecteer de provincie(s) waarbinnen gezocht moet worden. Zonder selectie van een provincie geldt de zoekopdracht voor heel Nederland.


Cultuurhistorie
NHW
Limes
Archeologie
Historisch Geografisch
(Steden)bouwkundig
Industrieel erfgoed
Linies en militair erfgoed
Stads en dorpgezichten
Landgoederen
Religieus erfgoed
Historische binnensteden
Grote complexen en zorginstellingen
  
Home . Voorbeeldprojecten

Voorbeeldprojecten

Belvedere heeft sinds 2000 voorbeeldige initiatieven op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling gesubsidieerd. In totaal hebben rond de 425 projecten Belvederesubsidie ontvangen. Hierdoor heeft Belvedere vorm gekregen door projecten in de praktijk.

De projectenbank bevat projecten die in de periode 2000 tot en met 2009 Belvederesubsidie hebben ontvangen. De meeste zijn afgerond, sommigen lopen nog. Ook projecten zonder Belvederesubsidie zijn opgenomen, indien zij een herkenbaar Belvederekarakter hebben. 

Veel informatie over projecten is ook terug te vinden in het onderdeel Publicaties Belvedere op deze website.

Zoeken in de projectenbank:
U kunt zoeken op 'zoekwoord', op 1 of meerdere thema's of op provincie. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Door meerdere items tegelijk te selecteren en te combineren vindt u alleen de projecten die alle geselecteerde kenmerken bevatten. Daarmee filtert u dus de hoeveelheid zoekresultaten.

Zoekwoord:

Landelijk
Nationale landschappen
Natuurontwikkeling
Reconstructie intensieve veehouderij
Herbestemming agrarische gebouwen en erven
Dorpsontwikkeling
Bouwen in het buitengebied
Schaalvergroting land- en tuinbouw

Stedelijk
Stadsinbreiding
Herstructurering 20e eeuwse wijken
Openbare ruimte
Herontwikkeling historische gebouwen en complexen
Stedelijke uitbreiding
Park en tuin

Water
Ruimte voor de rivier
Waterberging
Water in stad en dorp

Resultaat
Audiovisuele productie
Onderzoek
Publicatie
Manifestatie
Ruimtelijk plan of ontwerp

Overig
Burgerparticipatie/-initiatief
Infrastructuur
Welstand
Recreatie
Instrumentenontwikkeling
Kunst
Provincie:
Selecteer de provincie(s) waarbinnen gezocht moet worden. Zonder selectie van een provincie geldt de zoekopdracht voor heel Nederland.


Cultuurhistorie
NHW
Limes
Archeologie
Historisch Geografisch
(Steden)bouwkundig
Industrieel erfgoed
Linies en militair erfgoed
Stads en dorpgezichten
Landgoederen
Religieus erfgoed
Historische binnensteden
Grote complexen en zorginstellingen