Belvedere Logo foto
sitemap  print
Het cultuurhistorisch argument
essaybundel
bijgewerkt op 11 januari 2010
Soort uitgave: boek
Auteur(s): Machteld Linssen, Arjo Klamer, Martijn Duineveld, Kristof van Assche,, Elisabeth Ruijgrok, Jos Bazelmans
Uitgegeven in: 2009
Uitgeverij: Projectbureau Belvedere
Categorie: Cultuurhistorie
 Overig
 Publicaties Belvedere - overig

Cultuurhistorie is in toenemende mate een bepalende factor in maatschappelijke ontwikkelingen. In het debat over ruimtelijke kwaliteit is cultuurhistorie niet meer weg te denken. Als belang in de ruimtelijke ordening wordt cultuurhistorie vanuit verschillende optieken op haar waarde geschat. Van oudsher telt natuurlijk de culturele of historische waarde. Maar erfgoed telt ook mee vanwege de samenbindende kwaliteiten van een gemeenschappelijk verleden. Vanwege een sterke publieke belangstelling. Of bijvoorbeeld vanwege de economische potentie. Bij het vermarkten van wijken, dorpen en regio’s groeit cultuurhistorie toe naar een A-merk; voor recreatie en toerisme, voor het vestigingsklimaat en ook voor het herprofileren van achterstandswijken.

Maar welk gewicht moet aan deze nieuwe argumenten gegeven worden. Dragen ze in toenemende mate bij aan behoud van het erfgoed? Of hebben ze een eroderende werking op de waarden en argumenten waar het echt om zou moeten gaan? Is er misschien zelfs - ongemerkt - discussie ontstaan over de vraag wat van waarde is en wie dat bepaalt? Welke stem hebben bijvoorbeeld commerciële partijen daarin gekregen? En wat betekent dat?

Zes essayisten geven in deze bundel een visie op het actuele argumentatieveld: Machteld Linssen (Projectbureau Belvedere), Arjo Klamer (Erasmus Universiteit), Martijn Duineveld in een duo-essay met Kristof van Assche (Wageningen Universiteit, Minnesota State Universities and colleges), Elisabeth Ruijgrok (Witteveen en Bos) en Jos Bazelmans (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Met het geheel van de essaybundel wil projectbureau Belvedere uitnodigen om met een zekere verwondering en nieuwsgierigheid te kijken naar ontwikkelingen in het argumentatieveld. Hoe zijn deze ontwikkelingen in te zetten in het belang van de cultuurhistorie? En welke bijdrage kunnen het beleid en de wetenschap daaraan leveren? 

De essaybundel is aan te vragen bij de infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: info@cultureelerfgoed.nl

Download
PDF-document ESSAYS webversie.pdf (2994 kb)

Home . Bibliotheek . Stedelijk gebied

Het cultuurhistorisch argument
essaybundel
bijgewerkt op 11 januari 2010
Soort uitgave: boek
Auteur(s): Machteld Linssen, Arjo Klamer, Martijn Duineveld, Kristof van Assche,, Elisabeth Ruijgrok, Jos Bazelmans
Uitgegeven in: 2009
Uitgeverij: Projectbureau Belvedere
Categorie: Cultuurhistorie
 Overig
 Publicaties Belvedere - overig

Cultuurhistorie is in toenemende mate een bepalende factor in maatschappelijke ontwikkelingen. In het debat over ruimtelijke kwaliteit is cultuurhistorie niet meer weg te denken. Als belang in de ruimtelijke ordening wordt cultuurhistorie vanuit verschillende optieken op haar waarde geschat. Van oudsher telt natuurlijk de culturele of historische waarde. Maar erfgoed telt ook mee vanwege de samenbindende kwaliteiten van een gemeenschappelijk verleden. Vanwege een sterke publieke belangstelling. Of bijvoorbeeld vanwege de economische potentie. Bij het vermarkten van wijken, dorpen en regio’s groeit cultuurhistorie toe naar een A-merk; voor recreatie en toerisme, voor het vestigingsklimaat en ook voor het herprofileren van achterstandswijken.

Maar welk gewicht moet aan deze nieuwe argumenten gegeven worden. Dragen ze in toenemende mate bij aan behoud van het erfgoed? Of hebben ze een eroderende werking op de waarden en argumenten waar het echt om zou moeten gaan? Is er misschien zelfs - ongemerkt - discussie ontstaan over de vraag wat van waarde is en wie dat bepaalt? Welke stem hebben bijvoorbeeld commerciële partijen daarin gekregen? En wat betekent dat?

Zes essayisten geven in deze bundel een visie op het actuele argumentatieveld: Machteld Linssen (Projectbureau Belvedere), Arjo Klamer (Erasmus Universiteit), Martijn Duineveld in een duo-essay met Kristof van Assche (Wageningen Universiteit, Minnesota State Universities and colleges), Elisabeth Ruijgrok (Witteveen en Bos) en Jos Bazelmans (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Met het geheel van de essaybundel wil projectbureau Belvedere uitnodigen om met een zekere verwondering en nieuwsgierigheid te kijken naar ontwikkelingen in het argumentatieveld. Hoe zijn deze ontwikkelingen in te zetten in het belang van de cultuurhistorie? En welke bijdrage kunnen het beleid en de wetenschap daaraan leveren? 

De essaybundel is aan te vragen bij de infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: info@cultureelerfgoed.nl

Download
PDF-document ESSAYS webversie.pdf (2994 kb)