Belvedere Logo foto
sitemap  print
Dorp + handreiking dorpseigen uitbreiden
De laatste jaren is in Nederland ervaring opgedaan met dorpseigen uitbreiden. Deze handreiking ontsluit de in de praktijk opgedane kennis voor gemeenten en andere partijen.
bijgewerkt op 2 september 2008
Soort uitgave: boek
Auteur(s): Projectbureau Belvedere
Uitgegeven in: 2008
Uitgeverij: Projectbureau Belvedere
Categorie: Landelijk gebied - bouwen in het buitengebied
 Landelijk gebied - gebiedsinrichting
 Publicaties Belvedere - overig

De laatste jaren is op verscheidene plaatsen in Nederland ervaring opgedaan met dorpseigen uitbreiden. Dit is een vorm van uitbreiden die de bestaande dorpsidentiteit respecteert en versterkt. Deze handreiking ontsluit de in de praktijk opgedane kennis voor gemeenten en andere partijen die zich voor een soortgelijke opgave gesteld zien. De praktijkvoorbeelden laten zien dat er vaak meer mogelijk is dan op voorhand lijkt, en dat de bijdrage van dorpsbewoners daarbij aanzienlijk is, soms zelfs doorslaggevend. Ze laten ook zien dat er geen vaste receptuur voor dorpseigen uitbreiden bestaat. Dorpen verschillen van elkaar, in hun ruimtelijke opbouw, in hun sociale structuur en de betekenis die dorpsbewoners aan specifieke plekken in hun dorp toekennen.

Dorpseigen uitbreiden veronderstelt dat die verschillen doorwerken in het ontwerp en in de uitvoeringsstrategie. Daarom presenteert deze handreiking vooral een breed scala aan mogelijkheden, aangevuld met voorbeelden en vuistregels. De informatie is geordend rond een aantal stappen
in het proces van dorpseigen uitbreiden: de aanpak, het onderzoek, de visievorming en de uitvoering.

De handreiking is hieronder te downloaden als pdf-document.

Download
PDF-document Handreiking dorpseigen uitbreiden.pdf (8853 kb)

Home . Bibliotheek . Landelijk gebied

Dorp + handreiking dorpseigen uitbreiden
De laatste jaren is in Nederland ervaring opgedaan met dorpseigen uitbreiden. Deze handreiking ontsluit de in de praktijk opgedane kennis voor gemeenten en andere partijen.
bijgewerkt op 2 september 2008
Soort uitgave: boek
Auteur(s): Projectbureau Belvedere
Uitgegeven in: 2008
Uitgeverij: Projectbureau Belvedere
Categorie: Landelijk gebied - bouwen in het buitengebied
 Landelijk gebied - gebiedsinrichting
 Publicaties Belvedere - overig

De laatste jaren is op verscheidene plaatsen in Nederland ervaring opgedaan met dorpseigen uitbreiden. Dit is een vorm van uitbreiden die de bestaande dorpsidentiteit respecteert en versterkt. Deze handreiking ontsluit de in de praktijk opgedane kennis voor gemeenten en andere partijen die zich voor een soortgelijke opgave gesteld zien. De praktijkvoorbeelden laten zien dat er vaak meer mogelijk is dan op voorhand lijkt, en dat de bijdrage van dorpsbewoners daarbij aanzienlijk is, soms zelfs doorslaggevend. Ze laten ook zien dat er geen vaste receptuur voor dorpseigen uitbreiden bestaat. Dorpen verschillen van elkaar, in hun ruimtelijke opbouw, in hun sociale structuur en de betekenis die dorpsbewoners aan specifieke plekken in hun dorp toekennen.

Dorpseigen uitbreiden veronderstelt dat die verschillen doorwerken in het ontwerp en in de uitvoeringsstrategie. Daarom presenteert deze handreiking vooral een breed scala aan mogelijkheden, aangevuld met voorbeelden en vuistregels. De informatie is geordend rond een aantal stappen
in het proces van dorpseigen uitbreiden: de aanpak, het onderzoek, de visievorming en de uitvoering.

De handreiking is hieronder te downloaden als pdf-document.

Download
PDF-document Handreiking dorpseigen uitbreiden.pdf (8853 kb)