Belvedere Logo foto
sitemap  print

Onderwijsaanbod Belvedere Studiewijzer

BelvederestudiewijzerVanaf begin februari 2009 is de Belvedere Studiewijzer in de lucht. Op www.belvederestudiewijzer.nl staat een overzicht van alle modules en vakken met een Belvedere-insteek van de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Studenten kunnen in één oogopslag zien waar en wanneer welke vakken worden gegeven. Ook de beroepsprofielen van de Belvedere-professional (cultuurhistoricus, stedenbouwkundige, landschapsarchitect) zijn te vinden op de site. Via een link op de site kunnen docenten aanvullingen en nieuwe modules doorgeven. 

website:
www.belvederestudiewijzer.nl

meer informatie:
m.eerden@cultureelerfgoed.nl

Onderwijsnetwerk Belvedere

In september 2005 hebben het Projectbureau Belvedere en drie Nederlandse universiteiten (de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit en Research Centrum) een kerngroep ingesteld, die zich tot september 2009 zal inzetten voor een 'Onderwijs-netwerk Belvedere'. Deze kerngroep wordt gevormd door Vera Cerutti, Roel During, André van der Zande (Wageningen Universiteit), Eric Luiten (TU Delft) en Jan Kolen (Vu Amsterdam. De laatste drie zijn voor een termijn van vier jaar aan de genoemde universiteiten verbonden als 'Belvedere-hoogleraar'. De deelnemende instellingen zijn ervan overtuigd, dat de opleiding van jonge mensen en de verdere scholing van professionals uitgelezen kansen bieden om de Belvedere-benadering ('behoud door ontwikkeling') een stevige plaats te geven in het denken over de ruimtelijke ordening en inrichting van Nederland, en niet te vergeten in de beroepspraktijk van de ontwerpende en historische disciplines. Het netwerk concentreert zich op het hoger onderwijs, dat wil zeggen de bachelor- en masteropleidingen van hogescholen, universiteiten en academies van bouwkunst.

De kerngroep heeft drie doelstellingen geformuleerd:

  • duurzame verankering van de Belvedere-benadering in het hoger onderwijs;
  • uitwerking en versterking van het theoretisch fundament onder het Belvedere-beleid;
  • leveren van een vernieuwende bijdrage aan de praktijk via het onderwijs en het onderzoek.

Oraties
De oraties van de Belvederehoogleraren hebben plaatsgevonden op:

11 oktober 2006
Op 11 oktober heeft prof. ir. E.A.J. Luiten, hoogleraar cultuurhistorie en ontwerp, zijn inaugurele rede getiteld: "Tot hier...en nu verder" aan de Technische Universiteit Delft uitgesproken.
klik hier voor de volledige tekst oratie

2 juni 2006
Op 2 juni heeft prof. dr. J.C.A. Kolen, hoogleraar "Erfgoed van stad en land", zijn inaugurele rede getiteld: "Het historisch weefsel. Over de vormgeving van de regio en de omgang met het verleden in de 21e eeuw" uitgesproken.
klik hier voor de samenvatting oratie

20 april 2006
Op 20 april heeft prof.dr.A.N.van der Zande, hoogleraar Ruimtelijke Planning en Cultuurhistorie, zijn inaugurele rede getiteld: "Landschap vol betekenissen" uitgesproken.
klik hier voor de volledige tekst oratie

Startbijeenkomst 28 november 2005

download Verslag startbijeenkomst (42 kb)
download persbericht startbijeenkomst (50 kb)

Home . Onderwijsnetwerk

Onderwijsaanbod Belvedere Studiewijzer

BelvederestudiewijzerVanaf begin februari 2009 is de Belvedere Studiewijzer in de lucht. Op www.belvederestudiewijzer.nl staat een overzicht van alle modules en vakken met een Belvedere-insteek van de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Studenten kunnen in één oogopslag zien waar en wanneer welke vakken worden gegeven. Ook de beroepsprofielen van de Belvedere-professional (cultuurhistoricus, stedenbouwkundige, landschapsarchitect) zijn te vinden op de site. Via een link op de site kunnen docenten aanvullingen en nieuwe modules doorgeven. 

website:
www.belvederestudiewijzer.nl

meer informatie:
m.eerden@cultureelerfgoed.nl

Onderwijsnetwerk Belvedere

In september 2005 hebben het Projectbureau Belvedere en drie Nederlandse universiteiten (de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit en Research Centrum) een kerngroep ingesteld, die zich tot september 2009 zal inzetten voor een 'Onderwijs-netwerk Belvedere'. Deze kerngroep wordt gevormd door Vera Cerutti, Roel During, André van der Zande (Wageningen Universiteit), Eric Luiten (TU Delft) en Jan Kolen (Vu Amsterdam. De laatste drie zijn voor een termijn van vier jaar aan de genoemde universiteiten verbonden als 'Belvedere-hoogleraar'. De deelnemende instellingen zijn ervan overtuigd, dat de opleiding van jonge mensen en de verdere scholing van professionals uitgelezen kansen bieden om de Belvedere-benadering ('behoud door ontwikkeling') een stevige plaats te geven in het denken over de ruimtelijke ordening en inrichting van Nederland, en niet te vergeten in de beroepspraktijk van de ontwerpende en historische disciplines. Het netwerk concentreert zich op het hoger onderwijs, dat wil zeggen de bachelor- en masteropleidingen van hogescholen, universiteiten en academies van bouwkunst.

De kerngroep heeft drie doelstellingen geformuleerd:

  • duurzame verankering van de Belvedere-benadering in het hoger onderwijs;
  • uitwerking en versterking van het theoretisch fundament onder het Belvedere-beleid;
  • leveren van een vernieuwende bijdrage aan de praktijk via het onderwijs en het onderzoek.

Oraties
De oraties van de Belvederehoogleraren hebben plaatsgevonden op:

11 oktober 2006
Op 11 oktober heeft prof. ir. E.A.J. Luiten, hoogleraar cultuurhistorie en ontwerp, zijn inaugurele rede getiteld: "Tot hier...en nu verder" aan de Technische Universiteit Delft uitgesproken.
klik hier voor de volledige tekst oratie

2 juni 2006
Op 2 juni heeft prof. dr. J.C.A. Kolen, hoogleraar "Erfgoed van stad en land", zijn inaugurele rede getiteld: "Het historisch weefsel. Over de vormgeving van de regio en de omgang met het verleden in de 21e eeuw" uitgesproken.
klik hier voor de samenvatting oratie

20 april 2006
Op 20 april heeft prof.dr.A.N.van der Zande, hoogleraar Ruimtelijke Planning en Cultuurhistorie, zijn inaugurele rede getiteld: "Landschap vol betekenissen" uitgesproken.
klik hier voor de volledige tekst oratie

Startbijeenkomst 28 november 2005

download Verslag startbijeenkomst (42 kb)
download persbericht startbijeenkomst (50 kb)