Logo Belvedere foto
Project opzetten
Voorbeeldprojecten
Ruimtelijke thema's
Bibliotheek
Onderwijsnetwerk
Contact
Zoek
Deze website is niet actief.
Home english   colofon   disclaimer sitemap   print

Belvedere

Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvedere de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties gestimuleerd. De cultuurhistorie in de leefomgeving - van een gebouw, een structuur of een gebied - kan immers vaak kwaliteit en betekenis toevoegen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit stimulerings- en innovatieprogramma was een initiatief van de vier ministeries OCW, VROM, LNV en V&W.

Opbrengsten
Belvedere heeft vaste voet aan de grond gekregen in de praktijk, in nieuw beleid, in de missie en visie van organisaties, voorbeeldprojecten en in het onderwijs. Op deze website vindt u een groot gedeelte van de opbrengstenvan de afgelopen tien jaar terug.

Waar blijft Belvedere?
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE) en Stichting Erfgoed Nederlandzijn de eerste aanspreekpunten voor de verdere ontwikkeling in het denken over erfgoed en ruimte. De infodeskvan de RCE kan uw vragen beantwoorden over hoe verleden, heden en toekomst met elkaar in de ruimtelijke ordening te verbinden zijn. Lees verder...

<BELVEDERE.NU> Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling
Tien jaar lang is in heel het land ervaring opgebouwd met projecten die op zoek gingen naar wederzijds profijt voor cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. ..
Lees verder
NEXT_Belvedere; de laatste nieuwsbrief
What and Who is next? Precies tien jaar geleden werd de Nota Belvedere gepresenteerd. Een beleidsinstrument om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd het erfgoed daarin te behouden: behoud door ontwikkeling. Tien jaar en 34 nieuwsbrieven later presenteert projectbureau Belvedere de laatste nieuwsbrief: een terugblik op de verworvenheden van Belvedere en een vooruitblik naar hoe en door wie er met het gedachtegoed wordt voortgegaan. ..
Lees verder
Het Onderwijsnetwerk gaat door!
Er is veel bereikt, maar het is nog niet af. Na een succesvolle eerste fase gaat het Belvedere Onderwijsnetwerk door als netwerk erfgoed en ruimte. De ministeries van OCW, VROM en LNV willen de VU, TUDelft en WUR vragen de Belvedere-leerstoelen te verlengen. De huidige leerstoelhouders sluiten hun periode af met een aantal baanbrekende publicaties, waaronder de zojuist verschenen publicatie Erfgoed en Ruimtelijke Planning ..
Lees verder
Projectenbank Belvedere
Belvedere heeft sinds 2000 voorbeeldige initiatieven op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling gesubsidieerd. In totaal hebben rond de 425 projecten Belvederesubsidie ontvangen. Hierdoor heeft Belvedere vorm gekregen ..
Lees verder
Het nationaal project ’Nieuwe Hollandse Waterlinie’
Het rijk lanceerde de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) in 1999 als Nationaal Project van het Belvederebeleid. Het is een voorbeeldproject van de wijze waarop cultuurhistorie ..
Lees verder
Belvedere voorbeeldproject: De Limes
De Nederlandse Limes maakt onderdeel uit van een internationaal verband (van Groot-Brittannië en delen van West Europa en Centraal Europa tot het Midden Oosten ..
Lees verder
LancewadPlan
Ontwikkeling en beheer van landschap en cultureel erfgoed in de Waddenregio LancewadPlan is het vervolg van het eerdere project LanceWad. In dat project (1999-2001) zijn de waarden van het landschap en cultureel erfgoed (gebouwde omgeving, cultuurlandschap en archeologie) van de Waddeneilanden, Waddenzee en aangrenzend vasteland ..
Lees verder
Belvedere studiewijzer online
Op www.belvederestudiewijzer.nl staat een overzicht van alle modules en vakken met een Belvedere-insteek van de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Studenten kunnen in één oogopslag zien waar en wanneer welke vakken worden gegeven. Ook de beroepsprofielen van de Belvedere-professional (cultuurhistoricus, stedenbouwkundige, landschapsarchitect) zijn ..
Lees verder
Nota Belvedere
Het Belvedere-denken is in 1999 geformuleerd in de Nota Belvedere, maar heeft vooral in de praktijk zijn verdere uitwerking gekregen. Belvedere was rijksbeleid van de ministeries OCW, VROM, LNV en V&W lopend van 1999 ..
Lees verder

uitgebreid zoeken
NEXT_Belvedere; de laatste nieuwsbrief
Film: The Belvedere Approach

The Belvedere Approach
Bekijk film
Dorp + handreiking dorpseigen uitbreiden

Dorp + handreiking dorpseigen uitbreiden
Dorp + handreiking dorpseigen uitbreiden
Het cultuurhistorisch argument

Het cultuurhistorisch argument
Welke argumenten wegen het belang van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening
Een Belvedereproject opzetten

Een Belvedereproject opzetten met het Kompas Het Kompas helpt u met het opzetten en tot uitvoering brengen van een Belvedereproject
Digitale handleiding Belvedere en Financiering

Digitale handleiding Belvedere en Financiering De digitale handleiding Belvedere & financiering helpt u om uw cultuurhistorische opgave vanuit de financieel-economische waarde te benaderen.